Etap I rekrutacja

Etap I rekrutacja

Aby móc ubiegać się o dotację trzeba spełnić trzy główne warunki: być osobą bezrobotną, lub bierną zawodowo, mieć powyżej 29 roku życia i być mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego. Następnie poprzez formularz rekrutacyjny, który można przesłać elektronicznie, pocztą bądź złożyć osobiście w biurze w Toruniu, zapisać się do projektu i poczekać na kontakt z naszej strony.