Etap III dotacja

Etap III dotacja

Prawdopodobnie na przełomie nowego roku rozpocznie się wydatkowanie środków. 100 uczestników założy swoją działalność i otrzyma dotację (aż 23 394 zł), którą wydatkować będą zgodnie z biznesplanem. Aby była ona bezzwrotna uczestnicy będą musieli ją utrzymać przez rok. Początki bywają trudne, dlatego każdy z uczestników otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł, przez okres 6 lub 12 miesięcy, wsparcie mentora oraz dostęp do indywidualnych i grupowych usług doradczo-szkoleniowych.

Założenie własnej firmy nigdy nie było prostsze!